× मुख्य पृष्ठ आयोग का परिचय शिकायत प्रकोष्ठ जनसुनवाई संपर्क करें
Alternate Text Alternate Text    Alternate Text Alternate Text Alternate Text
जनसुनवाई


क्रम सं जनपद मा. पदाधिकारियों के नाम पदनाम
1. बुलन्दशहर मा. श्रीमती मीना कुमारी मा. सदस्य
2. मथुरा मा. श्रीमती रामसखी कठेरिया मा. सदस्य

क्रम सं जनपद मा. पदाधिकारियों के नाम पदनाम
1. मिर्जापुर मा. श्रीमती अनीता सिंह मा. सदस्य
2. अयोध्या मा. श्रीमती इन्द्रवास सिंह मा. सदस्य
3. मैनपुरी मा. श्रीमती सुमन चतुर्वेदी मा. सदस्य
4. देवरिया मा. श्रीमती निर्मला द्विवेदी मा. सदस्य
5. अमरोहा मा. श्रीमती राखी त्यागी मा. सदस्य
6. हाथरस मा. श्रीमती निर्मला दीक्षित मा. सदस्य
7. जालौन मा. डॉ. कंचन जायसवाल मा. सदस्य
8. चित्रकूट मा. श्रीमती प्रभा गुप्ता मा. सदस्य
9. कानपुर नगर मा. श्रीमती पूनम कपूर मा. सदस्य
10. भदोही मा. सुश्री उषारानी मा. सदस्य
11. फतेहपुर मा. श्रीमती अनिता सचान मा. सदस्य
12. चन्दौली मा. श्रीमती शशि मौर्या मा. सदस्य
13. बाराबंकी मा. श्रीमती कुमुद श्रीवास्तव मा. सदस्य
14. अम्बेडकरनगर मा. श्रीमती संगीता तिवारी मा. सदस्य
15. मुरादाबाद मा. श्रीमती अवनी सिंह मा. सदस्य
16. बहराइच मा. श्रीमती मनोरमा शुक्ला मा. सदस्य
17. पीलीभीत मा. श्रीमती अंजू प्रजापति मा. सदस्य
18. फर्रूखाबाद मा. श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल मा. सदस्य
19. कानपुर नगर मा. श्रीमती रंजना शुक्ला मा. सदस्य
20. महाराजगंज मा. श्रीमती अर्चना मा. सदस्य

क्रम सं जनपद मा. पदाधिकारियों के नाम पदनाम
1. मथुरा मा. श्रीमती विमला बाथम मा. अध्यक्ष

क्रम सं जनपद मा. पदाधिकारियों के नाम पदनाम
1. अलीगढ़ मा. श्रीमती विमला बाथम मा. अध्यक्ष
2. अलीगढ़ मा. श्रीमती मीना कुमारी मा. सदस्य
3. अलीगढ़ मा. श्रीमती रामसखी कठेरिया मा. सदस्य

क्रम सं जनपद मा. पदाधिकारियों के नाम पदनाम
1. प्रयागराज मा. श्रीमती अनीता सिंह मा. सदस्य
2. सिद्धार्थनगर मा. श्रीमती इन्द्रवास सिंह मा. सदस्य
3. फिरोजाबाद मा. श्रीमती सुमन चतुर्वेदी मा. सदस्य
4. शाहजहांपुर मा. श्रीमती सुनीता बंसल मा. सदस्य
5. गोरखपुर मा. श्रीमती निर्मला द्विवेदी मा. सदस्य
6. सम्भल मा. श्रीमती राखी त्यागी मा. सदस्य
7. कासगंज मा. श्रीमती निर्मला दीक्षित मा. सदस्य
8. ललितपुर मा. डॉ. कंचन जायसवाल मा. सदस्य
9. महोबा मा. श्रीमती प्रभा गुप्ता मा. सदस्य
10. कानपुर देहात मा. श्रीमती पूनम कपूर मा. सदस्य
11. कौशाम्बी मा. सुश्री उषारानी मा. सदस्य
12. अमेठी मा. श्रीमती अनिता सचान मा. सदस्य
13. जौनपुर मा. श्रीमती शशि मौर्या मा. सदस्य
14. श्रावस्ती मा. श्रीमती कुमुद श्रीवास्तव मा. सदस्य
15. एटा मा. श्रीमती रामसखी कठेरिया मा. सदस्य
16. कुशीनगर मा. श्रीमती संगीता तिवारी मा. सदस्य
17. बिजनौर मा. श्रीमती अवनी सिंह मा. सदस्य
18. उन्नाव मा. श्रीमती मनोरमा शुक्ला मा. सदस्य
19. लखीमपुर खीरी मा. श्रीमती अंजू प्रजापति मा. सदस्य
20. बदायूं मा. श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल मा. सदस्य
21. औरैया मा. श्रीमती रंजना शुक्ला मा. सदस्य
22. मऊ मा. श्रीमती अर्चना मा. सदस्य

क्रम सं जनपद मा. पदाधिकारियों के नाम पदनाम
1. सोनभद्र मा. श्रीमती अनीता सिंह मा. सदस्य
2. बस्ती मा. श्रीमती इन्द्रवास सिंह मा. सदस्य
3. इटावा मा. श्रीमती सुमन चतुर्वेदी मा. सदस्य
4. सीतापुर मा. श्रीमती सुनीता बंसल मा. सदस्य
5. बलिया मा. श्रीमती निर्मला द्विवेदी मा. सदस्य
6. मेरठ मा. श्रीमती राखी त्यागी मा. सदस्य
7. आगरा मा. श्रीमती निर्मला दीक्षित मा. सदस्य
8. हापुड मा. श्रीमती मीना कुमारी मा. सदस्य
9. झांसी मा. डॉ. कंचन जायसवाल मा. सदस्य
10. बांदा मा. श्रीमती प्रभा गुप्ता मा. सदस्य
11. हमीरपुर मा. श्रीमती पूनम कपूर मा. सदस्य
12. भदोही मा. सुश्री उषारानी मा. सदस्य
13. फतेहपुर मा. श्रीमती अनिता सचान मा. सदस्य
14. गाजीपुर मा. श्रीमती शशि मौर्या मा. सदस्य
15. कन्नौज मा. श्रीमती कुमुद श्रीवास्तव मा. सदस्य
16. बुलन्दशहर मा. श्रीमती रामसखी कठेरिया मा. सदस्य
17. आजमगढ़ मा. श्रीमती संगीता तिवारी मा. सदस्य
18. रामपुर मा. श्रीमती अवनी सिंह मा. सदस्य
19. सुल्तानपुर मा. श्रीमती सुमन सिंह मा. सदस्य
20. सन्तकबीरनगर मा. श्रीमती मनोरमा शुक्ला मा. सदस्य
21. रायबरेली मा. श्रीमती अंजू प्रजापति मा. सदस्य
22. बरेली मा. श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल मा. सदस्य
23. हरदोई मा. श्रीमती रंजना शुक्ला मा. सदस्य
24. वाराणसी मा. श्रीमती अर्चना मा. सदस्य

क्रम सं जनपद मा. पदाधिकारियों के नाम पदनाम
1. मुजफ्फरनगर मा. श्रीमती सुषमा सिंह मा. उपाध्यक्ष

क्रम सं जनपद मा. पदाधिकारियों के नाम पदनाम
1. सहारनपुर मा. श्रीमती विमला बाथम मा. अध्यक्ष
2. हमीरपुर मा. श्रीमती अंजु चौधरी मा. उपाध्यक्ष

क्रम सं जनपद मा. पदाधिकारियों के नाम पदनाम
1. मिर्जापुर मा. श्रीमती अनीता सिंह मा. सदस्य
2. अयोध्या मा. श्रीमती इन्द्रवास सिंह मा. सदस्य
3. फिरोजाबाद मा. श्रीमती सुमन चतुर्वेदी मा. सदस्य
4. बलरामपुर मा. श्रीमती सुनीता बंसल मा. सदस्य
5. देवरिया मा. श्रीमती निर्मला द्विवेदी मा. सदस्य
6. अमरोहा मा. श्रीमती राखी त्यागी मा. सदस्य
7. हाथरस मा. श्रीमती निर्मला दीक्षित मा. सदस्य
8. बागपत मा. श्रीमती मीना कुमारी मा. सदस्य
9. ललितपुर मा. डॉ. कंचन जायसवाल मा. सदस्य
10. कानपुर नगर मा. श्रीमती पूनम कपूर मा. सदस्य
11. कौशाम्बी मा. सुश्री उषारानी मा. सदस्य
12. प्रयागराज मा. श्रीमती अनिता सचान मा. सदस्य
13. चन्दौली मा. श्रीमती शशि मौर्या मा. सदस्य
14. श्रावस्ती मा. श्रीमती कुमुद श्रीवास्तव मा. सदस्य
15. एटा मा. श्रीमती रामसखी कठेरिया मा. सदस्य
16. अम्बेडकरनगर मा. श्रीमती संगीता तिवारी मा. सदस्य
17. मुरादाबाद मा. श्रीमती अवनी सिंह मा. सदस्य
18. प्रतापगढ़ मा. श्रीमती सुमन सिंह मा. सदस्य
19. बहराइच मा. श्रीमती मनोरमा शुक्ला मा. सदस्य
20. पीलीभीत मा. श्रीमती अंजू प्रजापति मा. सदस्य
21. फर्रूखाबाद मा. श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल मा. सदस्य
22. कानपुर नगर मा. श्रीमती रंजना शुक्ला मा. सदस्य
23. महाराजगंज मा. श्रीमती अर्चना मा. सदस्य

क्रम सं जनपद मा. पदाधिकारियों के नाम पदनाम
1. हरदोई मा. श्रीमती विमला बाथम मा. अध्यक्ष
2. बुलन्दशहर मा. श्रीमती सुषमा सिंह मा. उपाध्यक्ष
3. अलीगढ़ मा. श्रीमती अंजु चौधरी मा. उपाध्यक्ष
4. मैनपुरी मा. श्रीमती सुमन चतुर्वेदी मा. सदस्य
5. शाहजहांपुर मा. श्रीमती सुनीता बंसल मा. सदस्य
6. गोरखपुर मा. श्रीमती निर्मला द्विवेदी मा. सदस्य
7. सम्भल मा. श्रीमती राखी त्यागी मा. सदस्य
8. कासगंज मा. श्रीमती निर्मला दीक्षित मा. सदस्य
9. अलीगढ़ मा. श्रीमती मीना कुमारी मा. सदस्य
10. जालौन मा. डॉ. कंचन जायसवाल मा. सदस्य
11. महोबा मा. श्रीमती प्रभा गुप्ता मा. सदस्य
12. कानपुर देहात मा. श्रीमती पूनम कपूर मा. सदस्य
13. भदोही मा. सुश्री उषारानी मा. सदस्य
14. अमेठी मा. श्रीमती अनिता सचान मा. सदस्य
15. जौनपुर मा. श्रीमती शशि मौर्या मा. सदस्य
16. बाराबंकी मा. श्रीमती कुमुद श्रीवास्तव मा. सदस्य
17. वाराणसी मा. श्रीमती रामसखी कठेरिया मा. सदस्य
18. कुशीनगर मा. श्रीमती संगीता तिवारी मा. सदस्य
19. बिजनौर मा. श्रीमती अवनी सिंह मा. सदस्य
20. गोण्डा मा. श्रीमती सुमन सिंह मा. सदस्य
21. उन्नाव मा. श्रीमती मनोरमा शुक्ला मा. सदस्य
22. लखीमपुर खीरी मा. श्रीमती अंजू प्रजापति मा. सदस्य
23. बदायूं मा. श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल मा. सदस्य
24. औरैया मा. श्रीमती रंजना शुक्ला मा. सदस्य
25. मथुरा मा. श्रीमती अर्चना मा. सदस्य

क्रम सं जनपद मा. पदाधिकारियों के नाम पदनाम
1. गौतमबुद्धनगर मा. श्रीमती विमला बाथम मा. अध्यक्ष
2. औरैया मा. श्रीमती अंजु चौधरी मा. उपाध्यक्ष

क्रम सं जनपद मा. पदाधिकारियों के नाम पदनाम
1. बागपत मा. श्रीमती सुषमा सिंह मा. उपाध्यक्ष

क्रम सं जनपद मा. पदाधिकारियों के नाम पदनाम
1. सोनभद्र मा. श्रीमती अनीता सिंह मा. सदस्य
2. बस्ती मा. श्रीमती इन्द्रवास सिंह मा. सदस्य
3. इटावा मा. श्रीमती सुमन चतुर्वेदी मा. सदस्य
4. सीतापुर मा. श्रीमती सुनीता बंसल मा. सदस्य
5. बलिया मा. श्रीमती निर्मला द्विवेदी मा. सदस्य
6. मेरठ मा. श्रीमती राखी त्यागी मा. सदस्य
7. आगरा मा. श्रीमती निर्मला दीक्षित मा. सदस्य
8. हापुड मा. श्रीमती मीना कुमारी मा. सदस्य
9. झांसी मा. डॉ. कंचन जायसवाल मा. सदस्य
10. बांदा मा. श्रीमती प्रभा गुप्ता मा. सदस्य
11. कानपुर नगर मा. श्रीमती पूनम कपूर मा. सदस्य
12. प्रयागराज मा. सुश्री उषारानी मा. सदस्य
13. फतेहपुर मा. श्रीमती अनिता सचान मा. सदस्य
14. गाजीपुर मा. श्रीमती शशि मौर्या मा. सदस्य
15. कन्नौज मा. श्रीमती कुमुद श्रीवास्तव मा. सदस्य
16. बुलन्दशहर मा. श्रीमती रामसखी कठेरिया मा. सदस्य
17. अम्बेडकरनगर मा. श्रीमती संगीता तिवारी मा. सदस्य
18. रामपुर मा. श्रीमती अवनी सिंह मा. सदस्य
19. सुल्तानपुर मा. श्रीमती सुमन सिंह मा. सदस्य
20. संतकबीरनगर मा. श्रीमती मनोरमा शुक्ला मा. सदस्य
21. रायबरेली मा. श्रीमती अंजू प्रजापति मा. सदस्य
22. बरेली मा. श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल मा. सदस्य
23. कानपुर नगर मा. श्रीमती रंजना शुक्ला मा. सदस्य
24. मऊ मा. श्रीमती अर्चना मा. सदस्य

क्रम सं जनपद मा. पदाधिकारियों के नाम पदनाम
1. आयोग मुख्यालय लखनऊ मा. श्रीमती विमला बाथम मा. अध्यक्ष
2. गाजियाबाद मा. श्रीमती सुषमा सिंह मा. उपाध्यक्ष
3. लखीमपुर खीरी मा. श्रीमती अंजु चौधरी मा. उपाध्यक्ष
4. मिर्जापुर मा. श्रीमती अनीता सिंह मा. सदस्य
5. अयोध्या मा. श्रीमती इन्द्रवास सिंह मा. सदस्य
6. फिरोजाबाद मा. श्रीमती सुमन चतुर्वेदी मा. सदस्य
7. देवरिया मा. श्रीमती निर्मला द्विवेदी मा. सदस्य
8. शामली मा. श्रीमती राखी त्यागी मा. सदस्य
9. हाथरस मा. श्रीमती निर्मला दीक्षित मा. सदस्य
10. अलीगढ़ मा. श्रीमती मीना कुमारी मा. सदस्य
11. ललितपुर मा. डॉ. कंचन जायसवाल मा. सदस्य
12. चित्रकूट मा. श्रीमती प्रभा गुप्ता मा. सदस्य
13. हमीरपुर मा. श्रीमती पूनम कपूर मा. सदस्य
14. कौशाम्बी मा. सुश्री उषारानी मा. सदस्य
15. अमेठी मा. श्रीमती अनिता सचान मा. सदस्य
16. चन्दौली मा. श्रीमती शशि मौर्या मा. सदस्य
17. श्रावस्ती मा. श्रीमती कुमुद श्रीवास्तव मा. सदस्य
18. मथुरा मा. श्रीमती रामसखी कठेरिया मा. सदस्य
19. आजमगढ़ मा. श्रीमती संगीता तिवारी मा. सदस्य
20. मुरादाबाद मा. श्रीमती अवनी सिंह मा. सदस्य
21. प्रतापगढ़ मा. श्रीमती सुमन सिंह मा. सदस्य
22. बहराइच मा. श्रीमती मनोरमा शुक्ला मा. सदस्य
23. पीलीभीत मा. श्रीमती अंजू प्रजापति मा. सदस्य
24. फर्रूखाबाद मा. श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल मा. सदस्य
25. हरदोई मा. श्रीमती रंजना शुक्ला मा. सदस्य
26. प्रतामहाराजगंज मा. श्रीमती अर्चना मा. सदस्य

क्रम सं जनपद मा. पदाधिकारियों के नाम पदनाम
1. सीतापुर मा. श्रीमती सुनीता बंसल मा. सदस्य

क्रम सं जनपद मा. पदाधिकारियों के नाम पदनाम
1. कासगंज मा. श्रीमती सुषमा सिंह मा. उपाध्यक्ष
2. कासगंज मा. श्रीमती निर्मला दीक्षित मा. सदस्य

क्रम सं जनपद मा. पदाधिकारियों के नाम पदनाम
1. मुजफ्फरनगर मा. श्रीमती विमला बाथम मा. अध्यक्ष
2. प्रयागराज मा. श्रीमती अनीता सिंह मा. सदस्य
3. सिद्धार्थनगर मा. श्रीमती इन्द्रवास सिंह मा. सदस्य
4. मैनपुरी मा. श्रीमती सुमन चतुर्वेदी मा. सदस्य
5. बलरामपुर मा. श्रीमती सुनीता बंसल मा. सदस्य
6. गोरखपुर मा. श्रीमती निर्मला द्विवेदी मा. सदस्य
7. सहारनपुर मा. श्रीमती राखी त्यागी मा. सदस्य
8. बागपत मा. श्रीमती मीना कुमारी मा. सदस्य
9. जालौन मा. डाॅ. कंचन जायसवाल मा. सदस्य
10. कानपुर देहात मा. श्रीमती पूनम कपूर मा. सदस्य
11. भदोही मा. सुश्री उषारानी मा. सदस्य
12. जौनपुर मा. श्रीमती शशि मौर्या मा. सदस्य
13. बाराबंकी मा. श्रीमती कुमुद श्रीवास्तव मा. सदस्य
14. एटा मा. श्रीमती रामसखी कठेरिया मा. सदस्य
15. कुशीनगर मा. श्रीमती संगीता तिवारी मा. सदस्य
16. बिजनौर मा. श्रीमती अवनी सिंह मा. सदस्य
17. गोण्डा मा. श्रीमती सुमन सिंह मा. सदस्य
18. उन्नाव मा. श्रीमती मनोरमा शुक्ला मा. सदस्य
19. लखीमपुर खीरी मा. श्रीमती अंजू प्रजापति मा. सदस्य
20. बदायूं मा. श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल मा. सदस्य
21. औरैया मा. श्रीमती रंजना शुक्ला मा. सदस्य

क्रम सं जनपद मा. पदाधिकारियों के नाम पदनाम
1. बलिया मा. श्रीमती अंजु चैधरी मा. उपाध्यक्ष
2. महोबा मा. श्रीमती प्रभा गुप्ता मा. सदस्य

क्रम सं जनपद मा. पदाधिकारियों के नाम पदनाम
1. बुलन्दशहर मा. श्रीमती विमला बाथम मा. अध्यक्ष
2. हापुड मा. श्रीमती सुषमा सिंह मा. उपाध्यक्ष
3. बस्ती मा. श्रीमती अंजु चैधरी मा. उपाध्यक्ष
4. सोनभद्र मा. श्रीमती अनीता सिंह मा. सदस्य
5. सिद्धार्थनगर मा. श्रीमती इन्द्रवास सिंह मा. सदस्य
6. इटावा मा. श्रीमती सुमन चतुर्वेदी मा. सदस्य
7. शाहजहांपुर मा. श्रीमती सुनीता बंसल मा. सदस्य
8. बलिया मा. श्रीमती निर्मला द्विवेदी मा. सदस्य
9. मेरठ मा. श्रीमती राखी त्यागी मा. सदस्य
10. कासगंज मा. श्रीमती निर्मला दीक्षित मा. सदस्य
11. हापुड मा. श्रीमती मीना कुमारी मा. सदस्य
12. ललितपुर मा. डाॅ. कंचन जायसवाल मा. सदस्य
13. महोबा मा. श्रीमती प्रभा गुप्ता मा. सदस्य
14. कानपुर देहात मा. श्रीमती पूनम कपूर मा. सदस्य
15. कौशाम्बी मा. सुश्री उषारानी मा. सदस्य
16. फतेहपुर मा. श्रीमती अनिता सचान मा. सदस्य
17. जौनपुर मा. श्रीमती शशि मौर्या मा. सदस्य
18. मथुरा मा. श्रीमती रामसखी कठेरिया मा. सदस्य
19. आजमगढ़ मा. श्रीमती संगीता तिवारी मा. सदस्य
20. मुरादाबाद मा. श्रीमती अवनी सिंह मा. सदस्य
21. सुल्तानपुर मा. श्रीमती सुमन सिंह मा. सदस्य
22. बहराइच मा. श्रीमती मनोरमा शुक्ला मा. सदस्य
23. पीलीभीत मा. श्रीमती अंजू प्रजापति मा. सदस्य
24. मऊ मा. श्रीमती अर्चना मा. सदस्य
25. बदायूं मा. श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल मा. सदस्य
26. हरदोई मा. श्रीमती रंजना शुक्ला मा. सदस्य

क्रम सं जनपद मा. पदाधिकारियों के नाम पदनाम
1. आगरा मा. श्रीमती सुषमा सिंह मा. उपाध्यक्ष
2. मिर्जापुर मा. श्रीमती अनीता सिंह मा. सदस्य
3. अयोध्या मा. श्रीमती इन्द्रवास सिंह मा. सदस्य
4. बलरामपुर मा. श्रीमती सुनीता बंसल मा. सदस्य
5. देवरिया मा. श्रीमती निर्मला द्विवेदी मा. सदस्य
6. सम्भल मा. श्रीमती राखी त्यागी मा. सदस्य
7. हाथरस मा. श्रीमती निर्मला दीक्षित मा. सदस्य
8. अलीगढ़ मा. श्रीमती मीना कुमारी मा. सदस्य
9. जालौन मा. डाॅ. कंचन जायसवाल मा. सदस्य
10. कानपुर देहात मा. श्रीमती पूनम कपूर मा. सदस्य
11. भदोही मा. सुश्री उषारानी मा. सदस्य
12. प्रयागराज मा. श्रीमती अनिता सचान मा. सदस्य
13. चन्दौली मा. श्रीमती शशि मौर्या मा. सदस्य
14. श्रावस्ती मा. श्रीमती कुमुद श्रीवास्तव मा. सदस्य
15. एटा मा. श्रीमती रामसखी कठेरिया मा. सदस्य
16. अम्बेड़करनगर मा. श्रीमती संगीता तिवारी मा. सदस्य
17. बिजनौर मा. श्रीमती अवनी सिंह मा. सदस्य
18. प्रतापगढ़ मा. श्रीमती सुमन सिंह मा. सदस्य
19. बहराइच मा. श्रीमती मनोरमा शुक्ला मा. सदस्य
20. लखीमपुरखीरी मा. श्रीमती अंजू प्रजापति मा. सदस्य
21. महराजगंज मा. श्रीमती अर्चना मा. सदस्य
22. फर्रूखाबाद मा. श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल मा. सदस्य
23. हरदोई मा. श्रीमती रंजना शुक्ला मा. सदस्य

क्रम सं जनपद मा. पदाधिकारियों के नाम पदनाम
1. अयोध्या मा. श्रीमती विमला बाथम मा. अध्यक्ष
2. हापुड़ मा. श्रीमती सुषमा सिंह मा. उपाध्यक्ष
3. बलिया मा. श्रीमती अंजु चैधरी मा. उपाध्यक्ष
4. सोनभद्र मा. श्रीमती अनीता सिंह मा. सदस्य
5. फिरोजाबाद मा. श्रीमती सुमन चतुर्वेदी मा. सदस्य
6. सिद्धार्थनगर मा. श्रीमती इन्द्रवास सिंह मा. सदस्य
7. सीतापुर मा. श्रीमती सुनीता बंसल मा. सदस्य
8. गोरखपुर मा. श्रीमती निर्मला द्विवेदी मा. सदस्य
9. मेरठ मा. श्रीमती राखी त्यागी मा. सदस्य
10. आगरा मा. श्रीमती निर्मला दीक्षित मा. सदस्य
11. बागपत मा. श्रीमती मीना कुमारी मा. सदस्य
12. झांसी मा. डाॅ. कंचन जायसवाल मा. सदस्य
13. बांदा मा. श्रीमती प्रभा गुप्ता मा. सदस्य
14. हमीरपुर मा. श्रीमती पूनम कपूर मा. सदस्य
15. कौशाम्बी मा. सुश्री उषारानी मा. सदस्य
16. अमेठी मा. श्रीमती अनिता सचान मा. सदस्य
17. गाजीपुर मा. श्रीमती शशि मौर्या मा. सदस्य
18. कन्नौज मा. श्रीमती कुमुद श्रीवास्तव मा. सदस्य
19. बुलन्दशहर मा. श्रीमती रामसखी कठेरिया मा. सदस्य
20. कुशीनगर मा. श्रीमती संगीता तिवारी मा. सदस्य
21. रामपुर मा. श्रीमती अवनी सिंह मा. सदस्य
22. गोण्डा मा. श्रीमती सुमन सिंह मा. सदस्य
23. सन्तकबीरनगर मा. श्रीमती मनोरमा शुक्ला मा. सदस्य
24. रायबरेली मा. श्रीमती अंजू प्रजापति मा. सदस्य
25. वाराणसी मा. श्रीमती अर्चना मा. सदस्य
26. बरेली मा. श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल मा. सदस्य
27. औरैया मा. श्रीमती रंजना शुक्ला मा. सदस्य